Stel ons je vraag

A.S. Watson: Continue ontwikkeling van medewerkers

Q&A laat iedere keer weer zien, in nauwe samenwerking met A.S. Watson, met actuele, relevante én vernieuwende inhoud te komen, waardoor de programma’s optimaal aansluiten bij de doelgroepen die de materie gedoceerd krijgen.

– Chiara Kieft | Manager Learning & Development A.S. Watson

A.S. Watson hecht veel belang aan de continue ontwikkeling van collega’s in de organisatie. Vanaf het moment dat nieuwe medewerkers starten aan hun carrière, wordt er een breed palet aan trainingen, opleidingen, events, introductiebijeenkomsten, business simulatie/games, e-learnings en diverse loopbaaninstrumenten aangeboden. Als aanvulling op dit aanbod zocht A.S. Watson naar een organisatie die theoretische retailkennis in trainingsvorm kon overbrengen. Sinds 2013 is Q&A de partner voor retailkennis.

Opleidingstrajecten op drie niveaus

Binnen A.S. Watson verzorgt Q&A opleidingstrajecten op drie niveaus: young talents, professionals en senior management.

1. Young talents

Young talents volgen een ontwikkeltraject gericht op vaardigheden en kennisontwikkeling. In een interactieve sessie neemt Q&A de deelnemers mee in een relevant retail thema. Een voorbeeld daarvan: de toekomst van retail en de invloed van trends op A.S. Watson.

2. Professionals

Voor de professionals heeft Q&A al meerdere jaren de collegereeks retailmanagement gedraaid. Het strategisch en tactisch retailmarketingproces staat hierin centraal. Tijdens de colleges worden relevante modellen en theorieën toegepast door middel van groepsopdrachten. De laatste sessie wordt afgesloten met een concreet advies aan de organisatie.

3. Senior management

Op senior managementniveau organiseert Q&A een uitdagend opleidingsprogramma voor senior-managers van A.S. Watson Group uit verschillende landen. Relevante retail thema’s komen aan bod tijdens presentaties, Harvard Business cases en groepsdiscussies.

Deelnemers krijgen een basis mee met betrekking tot retailmanagement, relevantie theorieen en ontwikkelingen in retail. En de extra toegevoegde waarde: zij maken een vertaalslag naar hun eigen functie en context voor optimale borging in de praktijk.

Wil jij ook retailkennis opdoen?

Neem contact met ons op