Stel ons je vraag

INretail: Sportfocus 2019

We waren zeer positief verrast door de onderzoeksresultaten waarmee Q&A in ons Sportfocusonderzoek 2019 naar voren kwam. Maar nog enthousiaster waren wij over de oplossingsrichtingen die in het rapport aangegeven worden waar ondernemers direct mee aan de slag kunnen.

- Jan Meerman | Directeur INretail

De toekomst van sportretail

Als brancheorganisatie wil INretail haar ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. De reden dat INretail Q&A gevraagd heeft het onderzoek ‘Sportfocus 2019’ uit te voeren. Het doel van dit onderzoek: sportondernemers en de branche inzicht geven in de veranderingen in de markt en ondersteuning bieden bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

De uitkomsten uit het onderzoek geven inzicht in de structuur van de sportbranche, de customer journey en consumentenbestedingen. Ook zijn er relevante marktontwikkelingen gedefinieerd. Om tot deze rapportage te komen is er naast deskresearch een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder 10.000 consumenten. Om de structuur in kaart te brengen heeft Q&A een online onderzoek gedaan bij leveranciers en retailers. Diverse expertsessies en diepte-interviews hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een toekomstvisie op de branche.

En, jij als sportretailer?

Ben je als sportretailer de afgelopen drie jaar gegroeid in omzet? Er bestaat een grote kans dat je toch marktaandeel hebt verloren. De functionele sportmarkt is tussen 2016 en 2019 met 27% gegroeid, maar het zijn vooral nieuwe spelers, online (branchevreemde) spelers en merken die van deze groei hebben geprofiteerd. Neem zelf de touwtjes in handen en maak keuzes om tot een unieke positionering te komen. Hoe? Lees het in het rapport Sportfocus 2019 dat in mei 2019 is gepresenteerd op het evenement van INretail.

Heb jij ook een retailvraag voor ons?

Neem contact met ons op